ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ακολουθώντας τα Βήματά τους  (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

following-their-footstepsΠρόκειται για ένα κοινό πρόγραμμα πέντε οργανώσεων (SolidarityNow, Faros, Μέριμνα, CivisPlus και Βαβέλ) με αποδέκτες τα ασυνόδευτα ανήλικα στην Ελλάδα, την πλέον ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα. Συχνά τα ασυνόδευτα ανήλικα, αν και τα πιο ευπαθή, δε λαμβάνουν την προστασία που προβλέπουν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της συστηματικής ταυτοποίησης και καταγραφής των ασυνόδευτων ανηλίκων και των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και ζουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες στους δρόμους της Αθήνας καθώς και την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας και φιλοξενίας.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει στα παιδιά αυτά ευκαιρίες κοινωνικής ενσωμάτωσης, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος υποστηρικτικού δικτύου στην Αθήνα, να συμβάλει αποφασιστικά στον περιορισμό του φαινομένου άτυπης φυγής των ανήλικων από τις δομές φιλοξενίας μέσω της συνηγορίας για τη χάραξη συγκεκριμένης εθνικής πολιτικής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το EPIM (European Programme for Integration and Migration)


InfoREF (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

inforef

Το SolidarityNow ανέπτυξε και λειτούργησε ένα πρόγραμμα πληροφορικής και τεχνολογίας στο Πολύκαστρο Θεσσαλονίκης, με τη χρηματοδότηση των Rescue Telecom και Care International. Στόχος του προγράμματος αυτού, ήταν η παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο, για τα άτομα που παραμένουν στον χώρο του πρώην πρατηρίου βενζίνης ΕΚΟ και με αυτόν τον τρόπο, η διαρκής ενημέρωσή τους για τις απαιτούμενες διαδικασίες αναφορικά με την αίτηση ασύλου, η επικοινωνία τους με συγγενικά/φιλικά τους πρόσωπα και άλλα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την οργάνωση Care International και τη Rescue Telecom.


Care4Solidarity (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

care4solidarityΜε σκοπό να προσφέρουν άμεση ανακούφιση σε ευάλωτους πληθυσμούς -πρόσφυγες, μετανάστες, άνεργους, Έλληνες σε οικονομική δυσπραγία, άτομα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ή άτομα που έχουν αιτηθεί άσυλο και γενικά, πληθυσμιακές ομάδες που έχουν πληγεί από τις οξύτατες συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα- το SolidarityNow και η οργάνωση CARE στο πλαίσιο των δράσεων του START Network, υλοποίησαν από κοινού πρόγραμμα που ανταποκρινόταν στις ζωτικές ανάγκες διατροφής  των ανθρώπων αυτών.

Σκοπός του προγράμματος ήταν επίσης να καλύψει ένα διαπιστωμένο κενό σε ανάγκες από ομάδες πληθυσμού που αποκλείονται από τα περισσότερα τρέχοντα θεσμικά προγράμματα. Το SolidarityNow και η CARE διένημαν κουπόνια έτσι ώστε τα ευάλωτα άτομα να είναι σε θέση να αποφασίζουν για τον εαυτό τους και ποια είδη διατροφής επιθυμούν να αγοράσουν.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την οργάνωση Care International