ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Paul Cohn

Τα Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας απευθύνονται σε παιδιά, γυναίκες και άλλες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που διαβιούν σε κέντρα φιλοξενίας στη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο καθώς και την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία αλλά και στον αστικό ιστό των παραπάνω περιοχών -εκεί όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες ανάγκες αυτών των πληθυσμών.

Μετά την πετυχημένη πιλοτική εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος «Κινητές Μονάδες/Blue Dots» στο λιμάνι του Πειραιά σε συνεργασία με τη UNICEF, το SolidarityNow υλοποιεί ένα ανάλογο έργο εθνικής εμβέλειας με στόχο την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς παροχής υπηρεσιών σε ωφελούμενους παρέχοντας πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης.

Σ’ αυτό περιλαμβάνονται η παροχή βασικών πρακτικών πληροφοριών και ψυχοκοινωνικής στήριξης συμπεριλαμβανομένων και των πρώτων βοηθειών σε θέματα ψυχικής υγείας. Το έργο επίσης στοχεύει στην εύρεση και ταυτοποίηση ασυνόδευτων ανηλίκων και της αντίστοιχης αξιολόγησης και παραπομπής τους, αλλά και σε ανήλικα ευρύτερα μέσω της δημιουργίας χώρων φιλικών προς τα παιδιά και την ανάπτυξη χώρων ειδικών για θηλασμό («γωνιές θηλασμού»). Παράλληλα, το SolidarityNow παρέχει φροντίδα σε μητέρες και νεογνά (νεογνική και μεταγεννητική φροντίδα) και συμβουλευτική υποστήριξη.

Η λειτουργία των Kέντρων αυτών περιλαμβάνει:

  • Παροχή έγκυρης πληροφόρησης προς τους πρόσφυγες και μετανάστες, μέσω των παραπομπών τους στις αρμόδιες υπηρεσίες
  • Ενημέρωση προσφύγων/μεταναστών για τα δικαιώματα και το νομικό καθεστώς προστασίας τους (πριν και μετά την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας)
  • Διαχείριση και παρακολούθηση των κατά περίπτωση αιτημάτων και ζητημάτων (συνεργασία με τα Κέντρα Αλληλεγγύης).
  • Εύρεση παιδιών σε κίνδυνο και ευάλωτων οικογενειών, με ιδιαίτερη έμφαση στα ασυνόδευτα ανήλικα, σε άτομα με αναπηρία ή/και ασθένεια, σε περιπτώσεις που υπάρχουν υπόνοιες παράνομης διακίνησης, ανύπαντρες μητέρες κλπ και παραπομπή τους σε κατάλληλες δομές στήριξης.
  • Παροχή πρώτων βοηθειών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Παραπομπές ή διαχείριση αιτημάτων και υποθέσεων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  • Παραπομπή ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων στις εγκαταστάσεις υποδοχής των αιτούντων διεθνούς προστασίας, μέσω του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  • Παραπομπή των αιτούντων διεθνούς προστασίας για τη δημιουργία εγκαταστάσεων υποδοχής και προγραμμάτων φιλοξενίας.
  • Χώρους φιλικούς προς τα παιδιά / ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους ανήλικους.
  • Χώρους για θηλασμό («γωνιές θηλασμού»), νεογνική και μεταγεννητική φροντίδα και συμβουλευτική σε μητέρες.

To πρόγραμμα Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας υλοποιείται από το SolidarityNow με την υποστήριξη της UNICEF και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τμήμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας.