ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Paul Cohn

Τα ειδικά Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας απευθύνονται σε παιδιά, γυναίκες, επιζήσασες σεξουαλικής και έμφυλης βίας και ευάλωτες οικογένειες που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων ή/και σε αστικές περιοχές στην Αττική, Κεντρική Ελλάδα, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Κάθε Κέντρο αποτελεί έναν ασφαλή χώρο όπου παιδιά, γυναίκες και οικογένειες λαμβάνουν δωρεάν σημαντικές υπηρεσίες, όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική, στοχευμένη διαχείριση υποθέσεων και υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

  • Χώροι φιλικοί προς τα παιδιά, όπου παιδιά και έφηβοι συμμετέχουν σε δομημένες ψυχαγωγικές και ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες σε ασφαλές πλαίσιο
  • Χώροι φιλικοί προς τις γυναίκες, όπου γυναίκες και κορίτσια συμμετέχουν σε δραστηριότητες ενημέρωσης, κινητοποίησης και ενδυνάμωσης, λαμβάνοντας εξατομικευμένες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε ασφαλές πλαίσιο
  • Υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης σε παιδιά κι ενήλικες και υποστήριξη εγγραφών σε φορείς δημόσιας εκπαίδευσης
  • Εντοπισμός και διαχείριση υποθέσεων παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο, καθώς και ευάλωτων γυναικών και οικογενειών, με ιδιαίτερη έμφαση στα ασυνόδευτα και τα διαχωρισμένα από τους γονείς τους παιδιά,  σε επιζήσασες έμφυλης βίας και άτομα με ειδικές ανάγκες ή/και βεβαρημένη υγεία
  • Παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των παραπομπών σε λοιπούς παρόχους υπηρεσιών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  • Παροχή έγκυρης κι εξατομικευμένης πληροφόρησης σε πρόσφυγες και μετανάστες σχετικά με τα δικαιώματά τους ως υπήκοοι τρίτων χωρών, τη διαδικασία ασύλου, καθώς επίσης και για την πρόσβαση σε δημόσιες και λοιπές υπηρεσίες.

To πρόγραμμα Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας υλοποιείται από το SolidarityNow με την υποστήριξη της UNICEF του IOM Greece και τη χρηματοδότηση της Ε.Ε.