ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας λειτουργεί ως ένας συλλογικός χώρος της Κοινωνίας των Πολιτών προσφέροντας φιλοξενία σε νέες και υφιστάμενες οργανώσεις στην Ελλάδα, με σκοπό να υλοποιήσουν το έργο τους, να συνεργάζονται αλλά και να σχεδιάζουν και να ενεργούν από κοινού για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Η διαρκώς ενισχυόμενη και αποτελεσματική παρέμβαση προς επίλυση των κοινωνικών αναγκών, μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου, καθώς και οι καινοτόμες προσεγγίσεις, έχουν αναδείξει το Κέντρο Αλληλεγγύης του SolidarityNow παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και μια σταθερή βάση για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στηριζόμενες σε πραγματικά δεδομένα.

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας άνοιξε τις πόρτες του τον Δεκέμβριο του 2014. Βρίσκεται στον 2ο όροφο ενός ιστορικού κτηρίου της Αθήνας, που ανακαινίστηκε πλήρως από το SolidarityNow για τον σκοπό αυτό. Το Κέντρο ακολουθεί μια προσέγγιση «ανοικτών θυρών» και είναι προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία, την καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την κοινωνική τους θέση.

Η πρώτη φάση λειτουργίας του Κέντρου Αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τις ΜΚΟ PRAKSIS, ΑΡΣΙΣ, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και Μαζί για το Παιδί, με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants).
Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας παρέχονταν από τις οργανώσεις δωρεάν, πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, νομική υποστήριξη, στοχευμένη βοήθεια για τους ωφελούμενους, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες να (επαν) ενταχθούν στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα λειτουργούσε και ένα σύστημα πολλαπλών υπηρεσιών για τις μητέρες και τα παιδιά (Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, η Γραμμή Βοήθειας 11525 για την παροχή συμβουλών σε οικογένειες).
Από τον Σεπτέμβριο του 2015, η Υπηρεσία Ασύλου λειτουργεί εντός του χώρου του Κέντρου Αλληλεγγύης.

Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας, το Κέντρο Αλληλεγγύης εισήλθε στη δεύτερη φάση του. Στη νέα αυτή περίοδο, οι προσφερόμενες υπηρεσίες προσαρμόζονται και επεκτείνονται ώστε το συνολικό έργο να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις και ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τη διττή κρίση στη χώρα: την κοινωνικο-οικονομική δυσπραγία και την υποδοχή μεγάλου αριθμού προσφύγων/μεταναστών.
Στο ανανεωμένο Κέντρο Αλληλεγγύης προσφέρονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τόσο στους πρόσφυγες/μετανάστες όσο και στους Έλληνες που βρίσκονται σε ανάγκη επεκτείνοντας το ήδη σπουδαίο επιτελούμενο έργο του, όπως: 

  • Νομική υποστήριξη: νομικές συμβουλές, διαμεσολάβηση, προσφυγές και συνηγορία
  • Κοινωνική εργασία: παροχή συμβουλών και καθοδήγηση σχετικά με τη διασύνδεση με υπηρεσίες , την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και τις παραπομπές
  • Ψυχολογική υποστήριξη: αξιολόγηση των ψυχολογικών αναγκών, παροχή συμβουλών και υποστήριξης, διάγνωση και καθοδήγηση σε εξειδικευμένη
  • Γραμμή Βοήθειας και Συμβουλευτικής για οικογένειες, παιδιά και εφήβους (με τη σύμπραξη του Μαζί για το Παιδί)
  • Χώροι Φιλικοί για το Παιδί (μέσω του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού)
  • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Ασύλου (κατόπιν ραντεβού με τις κεντρικές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου)

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow ιδρύθηκε με την υποστήριξη του Open Society Foundation/OSIFE και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) – Χρηματοδοτική υποστήριξη από την Νορβηγία (EEAGR08.02), σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, μέχρι τις 30.04.2016.

Από την 1η Μαϊου 2016, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας χρηματοδοτείται από το SolidarityNow και το Open Society Foundations (OSF/OSIFE). Επίσης, από την 1η Μαϊου 2016 συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Αλληλεγγύης χρηματοδοτούνται από το EaSI (Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία) στο πλαίσιο του προγράμματος «Employment enhancement and Social services integration in Athens Municipality (ESTI@)».

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ