ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας λειτουργεί ως ένας συλλογικός χώρος της Κοινωνίας των Πολιτών προσφέροντας φιλοξενία σε νέες και υφιστάμενες οργανώσεις στην Ελλάδα, με σκοπό να υλοποιήσουν το έργο τους, να συνεργάζονται αλλά και να σχεδιάζουν και να ενεργούν από κοινού για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Η διαρκώς ενισχυόμενη και αποτελεσματική παρέμβαση προς επίλυση των κοινωνικών αναγκών, μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου, καθώς και οι καινοτόμες προσεγγίσεις, έχουν αναδείξει το Κέντρο Αλληλεγγύης του SolidarityNow παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και μια σταθερή βάση για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στηριζόμενες σε πραγματικά δεδομένα.

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας άνοιξε τις πόρτες του τον Δεκέμβριο του 2014. Βρίσκεται στον 2ο όροφο ενός ιστορικού κτηρίου της Αθήνας, που ανακαινίστηκε πλήρως από το SolidarityNow για τον σκοπό αυτό. Το Κέντρο ακολουθεί μια προσέγγιση «ανοικτών θυρών» και είναι προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία, την καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την κοινωνική τους θέση.

Η πρώτη φάση λειτουργίας του Κέντρου Αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τις ΜΚΟ PRAKSIS, ΑΡΣΙΣ, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και Μαζί για το Παιδί, με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants).
Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας παρέχονταν από τις οργανώσεις δωρεάν, πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, νομική υποστήριξη, στοχευμένη βοήθεια για τους ωφελούμενους, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες να (επαν) ενταχθούν στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα λειτουργούσε και ένα σύστημα πολλαπλών υπηρεσιών για τις μητέρες και τα παιδιά (Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, η Γραμμή Βοήθειας 11525 για την παροχή συμβουλών σε οικογένειες).
Σήμερα, στο ανανεωμένο Κέντρο Αλληλεγγύης προσφέρονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τόσο στους πρόσφυγες/μετανάστες όσο και στους Έλληνες που βρίσκονται σε ανάγκη επεκτείνοντας το ήδη σπουδαίο επιτελούμενο έργο του, όπως: 

  • Κεντρική κοινωνική υπηρεσία: Παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, προώθηση και διαφύλαξη των αναφαίρετων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ασφαλής διαβίωση, μέσα από μία σειρά δράσεων σε συνεργασία και με άλλους φορείς.
  • Ψυχολογική υποστήριξη: Παρέχεται Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, Ομάδες ενδυνάμωσης, ένταξης και προσωπικής ανάπτυξης, Συμβουλευτική οικογένειας και ζεύγους για τη διαχείριση συγκρούσεων
  • Νομική υποστήριξη: Καλύπτει θέματα νομικής συμβουλευτικής, διαμεσολάβησης, καθώς και επιλεγμένης δικαστηριακής εκπροσώπησης.
  • Πρόγραμμα απασχολισιμότητας: Υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής, αναζήτησης εργασίας στο διαδίκτυο με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, ομαδικών εργαστηρίων, σεμιναρίων και δράσεων δικτύωσης  (επιδιώκεται η ενίσχυση των δυνατοτήτων των ανέργων από ευάλωτες ομάδες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας).
  • Χώροι Φιλικοί για το Παιδί (μέσω του “Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού”) Ατομικά και ομαδικά παιδαγωγικά/δημιουργικά προγράμματα για παιδιά, Ομάδες κοινωνικοποίησης και μαθησιακής υποστήριξης, Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις,  Μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών για γονείς, Υποστηρικτική συμβουλευτική σε γονείς και παιδιά 3 έως 12 ετών, Δανειστική βιβλιοθήκη, Εκδρομές και πολιτιστικές επισκέψεις, Εκπαιδευτικά προγράμματα πλανόδιας βιβλιοθήκης.
  • Ειδικές θεραπείες: (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία) μέσω του “Kέντρου Hμέρας Βαβέλ”
  • Περιγεννητική φροντίδα (μέσω της ΑΜΚΕ “Φαιναρέτη”)
  • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Ασύλου: Από τον Σεπτέμβριο του 2015, η Υπηρεσία Ασύλου λειτουργεί εντός του χώρου του Κέντρου Αλληλεγγύης, με προκαθορισμένα ραντεβού από τα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου. Προτεραιότητα δίνεται στις ευάλωτες ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων, θυμάτων κακοποίησης, μονογονεϊκών οικογενειών.

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow ιδρύθηκε με την υποστήριξη του Open Society Foundation/OSIFE και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) – Χρηματοδοτική υποστήριξη από την Νορβηγία (EEAGR08.02), σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, μέχρι τις 30.04.2016.

Επίσης, μεταξύ 1/11/2016 και 31/12/1027,  συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονταν από το Κέντρο Αλληλεγγύης χρηματοδοτούνταν από το EaSI (Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία) στο πλαίσιο του προγράμματος ««Ενίσχυση της απασχόλησης και παροχή ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο της Αθήνας  (ESTI@)».

Από την 1η Μαϊου 2016, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας χρηματοδοτείται από το SolidarityNow και το Open Society Foundations (OSF/OSIFE).

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ