ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για λόγους διαφάνειας, το SolidarityNow δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις του στον ιστοχώρο του, ενώ με δική του πρωτοβουλία διενεργείται έλεγχος από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση 19/08/2016
Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση 03/05/2016