ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Fundraising Officer

SolidarityNow (SN) was founded in 2013 to respond to the needs of the most vulnerable and marginalized groups, irrespective of race, religion or ethnicity. SN partners with national and international NGOs, local government and the private sector to lift social, economic and cultural barriers, promoting an environment where individuals can access opportunities and participate in […]

Τοποθεσία: Αθήνα

Educational Officer (Greek)

Location: Serres Job title: Educational Officer (Greek) Status:  Full Time Child Safeguarding Policy Level 3 The job holder will have regular contact with children Generic responsibilities Implement Greek language classes per the refugee population needs Expand and build on the existing educational curriculum, targeting and addressing the needs of different age groups of children, teenagers […]

Τοποθεσία: Σέρρες

Educational Officer (English)

Location: Serres Job title: Educational Officer (English) Status:  Full Time Child Safeguarding Policy Level 3 The job holder will have regular contact with children Generic responsibilities Implement English language classes per the refugee population needs Expand and build on the existing educational curriculum, targeting and addressing the needs of different age groups of children, teenagers […]

Τοποθεσία: Σέρρες

Kurdish Interpreter

Position: Kurdish Interpreter Location: Athens Starting Date: ASAP Status:  Full Time  Child Safeguarding Policy Level 3 The job holder will have regular contact with children Responsibilities Provide accurate and complete interpretation; Interpret orally during interviews with Persons of Concern to SN into specified languages maintaining message content, context, and style as much as possible; Ensure […]

Τοποθεσία: Αθήνα

Handyman

Position: Handyman Location: Athens Starting Date: ASAP Status:  Full Time Child Safeguarding Policy Level 2 The job holder will have sporadic contact with children Responsibilities To ensure equipment is efficiently and effectively operated, make adjustments as necessary and reports defects and malfunctions to the Operations . To clean light fittings and to test lighting systems […]

Τοποθεσία: Αθήνα

Υπάλληλος Καθαρισμού

Θέση Εργασίας :              Υπάλληλος Καθαρισμού Περιοχή:                              Αθήνα Ημερομηνία έναρξης:    Το συντομότερο Εργασιακή Σχέση:           Μερικής Απασχόλησης Child Safeguarding Policy Level 1 Ο υπάλληλός δεν έχει επαφή με τα παιδιά Θέση εργασίας: O Υπάλληλος του Οργανισμού θα παρέχει με υπηρεσίες καθαρισμού, όπως απαιτείται, και θα εξασφαλίσει ότι οι χώροι είναι καθαροί και αντανακλούν […]

Τοποθεσία: Αθήνα

Accommodation Supervisor

Position: Accommodation Supervisor Location: Thessaloniki Starting Date: ASAP Status: Full-Time Child Safeguarding Policy Level 1 The job holder does not have contact with children Responsibilities Be the focal point for all landlords, building managers for all accommodation structures that SN operates in Thessaloniki Keep a physical and digital archive and always keep update apartments’ database […]

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Handyman

Job title: Handyman Location: Thessaloniki Starting Date: ASAP Status: full- time Child Safeguarding Policy Level 2 The job holder will have sporadic contact with children  Responsibilities To ensure equipment is efficiently and effectively operated, make adjustments as necessary and reports defects and malfunctions to the Operations. To clean light fittings and to test lighting systems […]

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη