ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

UNHCR
H Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στηρίζει τις υπηρεσίες του Κέντρου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης που απευθύνονται σε πρόσφυγες (από 1/9/2016), το Community Center Θεσσαλονίκης, το Πρόγραμμα Στέγασης & Φιλοξενίας Προσφύγων σε σπίτια και ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, τα άλλα πιλοτικά προγράμματα στέγασης και φιλοξενίας, τον Ξενώνα Φιλοξενίας Ευάλωτων Πληθυσμών καθώς και το πρόγραμμα αναφοράς και ενημέρωσης των ΛΟΑΤI προσφύγων και αιτούντων ασύλου.
UNICEF
Η UNICEF συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα Κινητών Μονάδων (Blue Dots)
OPEN SOCIETY FOUNDATIONS/OSIFE
To Open Society Foundations χρηματοδοτεί τη λειτουργία των Κέντρων Αλληλεγγύης Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Επίσης, στηρίζει το σύνολο των δράσεων του SolidarityNow καθώς και τις δωρεές της οργάνωσης σε τρίτους.
ΕΕΑ GRANTS
To European Economic Area Grants χρηματοδότησε τη λειτουργία του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας (μέχρι τις 30/4/2016).
EPIM
To European Program for Integration and Migration χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Ακολουθώντας τα Βήματά τους – Following their Footsteps.
CARE
H Care International συγχρηματοδότησε την παρέμβαση των Κινητών Μονάδων στο καταυλισμό προσφύγων στα Βασιλικά, χρηματοδότησε τα προγράμματα Care4Solidarity και InfoREF.
DFID/START NETWORK
Υποστήριξε το πρόγραμμα Care4Solidarity
ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΣ
To Ίδρυμα Νιάρχος χρηματοδοτεί την έρευνα για το πρόγραμμα SNUPS
MICROSOFT
Η Microsoft, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνη της και των ενεργειών που πραγματοποιεί για τις ΜΚΟ, μας προμηθεύει τα αναγκαία για μας προϊόντα της σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.
ERNST & YOUNG
Το EY4Solidarity είναι ένα βραχυπρόθεσμο έργο που χρηματοδοτείται από την EY (Ernst & Young Global Limited) και έχει ως άξονα τα Κέντρα Αλληλεγγύης του SolidarityNow. Στόχος των δραστηριοτήτων είναι η ανακούφιση των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων, καθώς και η ενίσχυση του πνεύματος αλληλεγγύης μέσα στην ίδια την εταιρεία.
GIVMED
To GIVMED είναι το πρώτο δίκτυο αξιοποίησης περισσευούμενων φαρμάκων προς όφελος κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Μέσω της εφαρμογής GIVMED, ο χρήστης δηλώνει τα φάρμακα που θέλει να δωρίσει, ενημερώνεται για τον κοινωφελή φορέα που τα χρειάζεται και συντονίζει τη δωρεά μαζί του.
Το SolidarityNow προμηθεύεται δωρεάν τα απαιτούμενα για τα προγράμματά του φάρμακα από το GIVMED.
WESTERN UNION
H Western Union υποστηρίξε
εκπαιδευτικές δράσεις για πρό-
σφυγες που διαμένουν στην ευρύ-
τερη περιοχή του Σκαραμαγκά.
GUERILLA FOUNDATION
To Guerilla Foundation στηρίζει
την πραγματοποίηση του εκπαι-
δευτικού προγράμματος ‘‘Future
Interpreters” που απευθύνεται
σε κοινοτικούς διερμηνείς στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
GOOGLE
Οι εργαζόμενοι της Google
στήριξαν με δωρεές τις δράσεις
του SolidarityNow.