Έκθεση για την Ελλάδα: Ο αντίκτυπος της κρίσης από τον Covid-19 στην ένταξη στην αγορά εργασίας


Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος SIRIUS-Δεξιότητες και ένταξη μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο στις Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, στο οποίο συμμετέχει το SolidarityNow -ως εκπρόσωπος στην Ελλάδα-, η Ντομίνικα Σπυράτου, Υπεύθυνη Συνηγορίας του SolidarityNow, έγραψε για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ένταξη μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην ελληνική αγορά εργασίας.

Προτάσεις πολιτικής

Έκθεση για την Ελλάδα

 Ο αντίκτυπος της κρίσης από τον Covid-19 στην ένταξη στην αγορά εργασίας μεταναστών,

προσφύγων και αιτούντων άσυλο

Η πανδημία επηρέασε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως και αύξησε την οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες  και ιδίως οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί τους. Στην Ελλάδα, η πανδημία έπληξε τη χώρα, αμέσως μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση που αύξησε δραματικά την ανεργία και τη φτώχεια και γονάτισε το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Οι μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο (MRAs) έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά καθώς εξακολουθούν να λείπουν πολιτικές ένταξης, να υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες, ενώ οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές στάσεις από τμήματα της κοινωνίας υποδοχής/φιλοξενίας αυξάνονται, που συχνά ενισχύονται από τις πολιτικές της κυβέρνησης και τη ρητορική της κατά της μετανάστευσης.

Αυτή η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση του πρώιμου αντίκτυπου του Covid-19 στους MRAs και τις προοπτικές ένταξής τους στην Ελλάδα με βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020, έξι ημι-δομημένες συνεντεύξεις με MRAs και εργαζόμενους σε ΜΚΟ που πραγματοποιήθηκαν τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, και την επιτόπια εργασία που σχετίζεται με το επαγγελματικό αντικείμενο της συγγραφέως. Όντας στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπός της δεν μπορεί ακόμη να μετρηθεί. Για την κατανόηση του συνόλου των επιπτώσεων της κρίσης στην ένταξη στην αγορά εργασίας των MRAs στην Ελλάδα είναι απαραίτητη πρόσθετη έρευνα.

Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ.