Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα


Η έκθεση απεικονίζει τις κύριες δραστηριότητες, τις θεσμικές παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα το 2018 καθώς και τις κυριότερες παρατηρήσεις του Συνηγόρου σχετικά με την κατάσταση των παιδιών που μετακινούνται.  Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν βασίζονται σε διάφορες επισκέψεις του Συνηγόρου καθώς και σε πληροφορίες που λαμβάνει από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται, μέλος του οποίου είναι και το SolidarityNow.

Εδώ θα βρείτε επίσης τις  κυριότερες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον τομέα της προστασίας των παιδιών που μετακινούνται κατά το παρελθόν έτος.