«Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία» Ανοιχτός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του Active citizens fund Greece, EEA Grants


Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος «Active Citizens Fund» στην Ελλάδα, σε συνεργασία – κοινοπραξία με το Σωματείο «Αλληλεγγύη – SolidarityNow», προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της σύμβασης με τίτλο: «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία».

Αντικείμενό της είναι η διενέργεια μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας ποσοτικής έρευνας με σκοπό τη μέτρηση της συνεισφοράς (άμεσης, έμμεσης και προκαλούμενης) της Κοινωνίας των Πολιτών στην εθνική οικονομία και στο ΑΕΠ της χώρας (Active Citizens Economy).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 18η Ιανουαρίου 2021 στις 13:00.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χρήσιμα έγγραφα ή επισκεφθείτε εδώ την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη: