Ακολουθώντας τα Βήματά τους: Κοινό πρόγραμμα από πέντε οργανώσεις για τα ασυνόδευτα ανήλικα στην Ελλάδα


To κλείσιμο των συνόρων και της Βαλκανικής οδού είχε ως αποτέλεσμα αρκετές χιλιάδες ανθρώπων να εγκλωβιστούν στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους και η πιο ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα: τα ασυνόδευτα, ανήλικα παιδιά καθώς και τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους. Συχνά, τα παιδιά αυτά, αν και τα πιο ευπαθή, δε λαμβάνουν την προστασία που προβλέπουν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Το ανθρώπινο δικαίωμα στην ασφάλεια και σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης έρχεται να εξασφαλίσει ο Faros σε συνεργασία με τέσσερις ακόμη οργανώσεις – το SolidarityNow, τη Μέριμνα, τη CivisPlus και τη Βαβέλ – μέσω του προγράμματος Ακολουθώντας τα Βήματά τους | Following their Footsteps.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της συστηματικής ταυτοποίησης και καταγραφής των ασυνόδευτων ανηλίκων και των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους, και ζουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες στους δρόμους της Αθήνας καθώς και την παροχή ολιστικής φροντίδας και φιλοξενίας μέσω μίας εναλλακτικής της κράτησης ή της ζωής στο δρόμο. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει στα παιδιά αυτά ευκαιρίες κοινωνικής ενσωμάτωσης, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος υποστηρικτικού δικτύου στην Αθήνα, να συμβάλει αποφασιστικά στον περιορισμό του φαινομένου άτυπης φυγής των ανήλικων από τις δομές φιλοξενίας μέσω της συνηγορίας για τη χάραξη συγκεκριμένης εθνικής πολιτικής.

Η ιδρύτρια του Φάρου Patricia Kirk, αναφέρει: «Ως οργανισμός που εξειδικεύεται στη στήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων, ο Φάρος πιστεύει πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται να καλύψει σημαντικά κενά στο τωρινό πλαίσιο στήριξης μιας από τις πιο ευάλωτες ομάδες των προσφυγικών ροών. Το πρόγραμμα ‘Ακολουθώντας τα Βήματά τους’ ενδυναμώνει τις συνεχείς προσπάθειές μας για την προσέγγιση όσων παιδιών έχουν βρεθεί μόνα τους στους δρόμους της Αθήνας και μας στηρίζει στο να τους παρέχουμε ένα έστω προσωρινό σπίτι, στο ‘Σπίτι του Φάρου’. Με επαγγελματισμό, αλλά και πολλή αγάπη για αυτό που κάνουμε, ευελπιστούμε σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανώσεις –Βαβέλ, CivisPlus, Μέριμνα και SolidarityNow– να σταθούμε σαν οικογένεια δίπλα σε κάθε παιδί που μας έχει ανάγκη».

Όπως τονίζει ο Επαμεινώνδας Φαρμάκης, Γενικός Διευθυντής του αλληλεγγύη- SolidarityNow: «Tα ασυνόδευτα ανήλικα και τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους είναι η πιο ευάλωτη ομάδα των μεταναστευτικών ροών που φθάνει στη χώρα μας. Είναι παιδιά που έχουν χάσει τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ή που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος στην Ευρώπη. Φθάνουν στην Ελλάδα μόνα, με σκοπό να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Κεντρική Ευρώπη, αλλά απειλούνται σε όλα τα στάδια του ταξιδιού τους από διακινητές και εγκληματικά κυκλώματα. Συχνά αναγκάζονται να ζήσουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Για το λόγο αυτό, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία τους και να τους παραχθούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε, σε συνεργασία με τις οργανώσεις Faros, Μέριμνα, CivisPlus και Βαβέλ, να επιτύχουμε μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος».

Με το πρόγραμμα Following their Footsteps | Ακολουθώντας τα Βήματά τους -από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι το Δεκέμβριο του 2017- στοχεύουμε να αναπτύξουμε τις ακόλουθες δράσεις:

Διεξαγωγή street-work σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πρόσφυγες, προκειμένου να ταυτοποιήσουμε και να καταγράψουμε περίπου 500 ασυνόδευτα ανήλικα και παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους.

Λειτουργία μίας προσωρινής δομής, χωρητικότητας 20 παιδιών, για την παροχή προσωρινής στέγης σε 280 ασυνόδευτα ανήλικα μέχρι την προώθησή τους σε σταθερές και μόνιμες δομές φιλοξενίας.

Μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για την καλύτερη ενσωμάτωση των παιδιών που θα παραμείνουν στη χώρα, μέσω δύο τμημάτων για 100 και πλέον παιδιά.

Ανάπτυξη και ενδυνάμωση ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με ασυνόδευτα ανήλικα. Συνολικά, 50 επαγγελματίες θα εκπαιδευτούν στη συμβουλευτική στήριξη σε περίοδο πένθους, καθώς πολλά παιδιά είναι ορφανά ή έχουν πρόσφατα χάσει κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο. Ακόμη, θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εποπτείας για συνολικά 20-24 επαγγελματίες, οι οποίες, μέσα από μηνιαίες συνεδρίες, θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα των ομάδων πεδίου.

Διεξαγωγή έρευνας για τη διερεύνηση και καταγραφή των λόγων που η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ υψηλό ποσοστό διαρροών ανηλίκων από τις δομές φιλοξενίας (absconding). Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στη χώρα μας έρευνα με αυτό το αντικείμενο. Απώτερος στόχος είναι να συνταχθούν συγκεκριμένες πολιτικές και προτάσεις αντιμετώπισης του ζητήματος, καθώς απουσιάζει σχετική εθνική πολιτική.

Συνηγορία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων (ΜΚΟ, δημόσιων οργανισμών, ακαδημαϊκής κοινότητας, επαγγελματιών υγείας κλπ.) με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου των διαρροών από τις δομές φιλοξενίας ανηλίκων.