Αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού ΙΤΒ07/2019, «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη»


Ως νέα ημερομηνία για την αποσφράγιση των ενιαίων φακέλων που θα διεξαχθεί στο υποκατάστημα του Σωματείου Αλληλεγγύη SolidarityNow στη Θεσσαλονίκη, ορίζεται η Τρίτη 16 Απριλίου και ώρα 12:30.