ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ09/2019, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».


Ως νέα ημερομηνία για την αποσφράγιση των ενιαίων φακέλων που θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου Αλληλεγγύη SolidarityNow στην Αθήνα, ορίζεται η Παρασκευή 19 Απριλίου και ώρα 12:30.