ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ07/2019, «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»


Ως νέος τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η έδρα του Σωματείου Αλληλεγγύη SolidarityNow στην Αθήνα και ως νέα ημερομηνία για την αποσφράγιση των ενιαίων φακέλων ορίζεται η Παρασκευή 19 Απριλίου και ώρα 15:00.