Ανακοίνωση αποτελέσματος Διαγωνισμού ΙΤΒ9


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ9 «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του δευτέρου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου Φρουραρχείου, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία  ΑΝΑΞ A. E.

Tο Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow