ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ02/2021


Ανακοινώνεται η ακύρωση του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου “Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου “Φρουραρχείο” στην Αττική με αριθμό ITB02/2021.

Το Σωματείο θα δημοσιεύσει εκ νέου σχετικό Διαγωνισμό με αναθεωρημένο τον προϋπολογισμό του έργου.