ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ8


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ8 «Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας του Δευτέρου Ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου «Φρουραρχείου» στην Αθήνα».

Tο Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow