Ανοιχτή επιστολή Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών αναφορικά με την προστασία των χιλιάδων ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα

Giorgos Moutafis for SolidarityNow

Το SolidarityNow με άλλες 19 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών αποστείλαμε σήμερα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ανοιχτή επιστολή, με την οποία ζητάμε να λυθεί το πολύ σοβαρό ζήτημα των χιλιάδων ασυνόδευτων παιδιών, που ελλείψει κατάλληλων και επαρκών δομών φιλοξενίας, αλλά και ενός ολιστικού σχήματος επιτροπείας και συστήματος παιδικής προστασίας, παραμένουν για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα σε ακατάλληλους χώρους διαμονής ή/και κράτησης.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ