Αξιολόγηση για την εκπαιδευτική κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών που βρίσκονται σε ξενώνες φιλοξενίας


Το «Δίκτυο για τα Παιδιά που Μετακινούνται», το οποίο συντονίζεται από το Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, διενήργησε αξιολόγηση τον Απρίλιο – Μάιο του 2017 με σκοπό να εξετάσει την πρόσβαση στα σχολεία ασυνόδευτων παιδιών που φιλοξενούνται σε καταφύγια Ασυνόδευτων και Ξεχωριστών Παιδιών (UASC). Η αξιολόγηση υποστηρίχθηκε από μέλη του Δικτύου για τα Παιδιά που Μετακινούνται, συμπεριλαμβανομένου του SolidarityNow, τα οποία συνέδραμαν με την αποστολή σχολίων και συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Εκτός από τα ευρήματα, το έγγραφο περιλαμβάνει συστάσεις προς το Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με τον τρόπο συστηματικής υποστήριξης της πρόσβασης και της συμπερίληψης ασυνόδευτων παιδιών στην επίσημη εκπαίδευση.

Διαβάστε εδώ την αξιολόγηση