Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΙΤΒ01/2020


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ01/2020 «για την Μίσθωση έως 25 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων, VAN 9 θέσεων και ΙΧ 5 θέσεων», η επιτροπή έκρινε τον διαγωνισμό Άγονο. Νέα προκήρυξη θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το Σωματείο,

Αλληλεγγύη – SolidarityNow