Αποτελέσματα διαγωνισμού ΙΤΒ10/2019


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ10/2019 για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας και αποφράξεων στον Νομό Αττικής», ανάδοχοι ανακηρύχθηκαν:

  • η εταιρεία «ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕ» για το σύνολο του έργου
  • και η εταιρεία «Δ. ΒΛΑΧΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για τις υπηρεσίες απεντόμωσης-μυοκτονίας και αποφράξεων.

Το Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow