Αποτελέσματα διαγωνισμού ΙΤΒ11/2019


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ11/2019 για την «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 124 & ΡΙΖΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕ».

Το Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow