Αποτελέσματα διαγωνισμού ΙΤΒ12/2019


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ 12/2019 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CONTAINER», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «KMS BUILDINGS AE».

Το Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow