ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ012019


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ012019 για την για την επιλογή Αναδόχου για τη «Μίσθωση έως 30 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων και VAN 9 θέσεων, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Voyager Rent a Car- Βασίλειος Σγουράκης».

Το Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow