ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ02/2020


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ02/2020 «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και τριών Εκπαιδευτικών Κέντρων του Σωματείου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα»», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

Το Σωματείο,

Αλληλεγγύη – SolidarityNow