ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ02/2021


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ITB02/2021 για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική»,  ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Aifeltop Cleaning Facility Services ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε».

Το Σωματείο,

Αλληλεγγύη- SolidarityNow