ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ03/2020


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ03/2020 «ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ανάδοχοι ανακηρύχθηκαν οι εταιρείες ΕΛΕΚΤ Α.Ε. και  MA.CON.STRUCTION A.E.

Το Σωματείο,

Αλληλεγγύη – SolidarityNow