ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ03/2021


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ITB03/2021 για την «επιλογή Αναδόχου για την Μίσθωση έως 25 οχημάτων τύπου VAN 5-7 θέσεων, VAN 9 θέσεων και ΙΧ 5 θέσεων», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Voyager – Βασίλειος Σγουράκης».

Το Σωματείο,

Αλληλεγγύη- SolidarityNow