ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ04/2019


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ04/2019 για την «ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ανάδοχοι ανακηρύχθηκαν:

– η εταιρία «ΕΛΕΚΤ Α.Ε.»

– η εταιρία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.»

– ο ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

Το Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow