ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ05/2019


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ05/2019 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ανάδοχος ανακηρύχθηκε

η εταιρία «MSYSTEMS ΙΚΕ».

 

Το Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow