ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ07/2019


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ07/2019 για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη», η επιτροπή έκρινε τον διαγωνισμό Άγονο.

 

Το Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow