ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ITB022019


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ012019 για την για την επιλογή Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», ITB022019.

Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Ε. ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε.».

Το Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow