Βίντεο: «Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow & Συνεργασίες»

Copyright SolidarityNow

Η σπουδαιότητα των συνεργασιών μεταξύ των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών μέσα από ένα σύντομο βίντεο.

«Εκτός από πηγή έμπνευσης, η συνεργασία μας μαθαίνει και καινούργια πράγματα. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι ότι η συνεργασία δημιουργεί γέφυρες συνεννόησης, κατανόησης, γέφυρες αγάπης τελικώς, φροντίδας, αλληλεγγύης. Αυτές οι γέφυρες είναι απαραίτητες για να φτιαχτεί η πιο ακριβή μορφή κεφαλαίου, αυτό της εμπιστοσύνης», επισημαίνει η Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια του SolidarityNow.

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας* του SolidarityNow λειτουργεί από το 2014 ως ένας πυρήνας αλληλεγγύης και συνεργασιών που ακολουθεί την πολιτική των «ανοιχτών θυρών»: απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως, με μοναδικό κριτήριο την ευαλωτότητά τους.

Οι συνεργασίες αποτελούν δομικό στοιχείο της ταυτότητας του Κέντρου. Στόχος τους είναι να απαντούν στις ανάγκες των πιο ευάλωτων με πρακτικές λύσεις. Στα χρόνια της λειτουργίας του, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολλές οργανώσεις που προσφέρουν έργο σε τομείς όπως: νομική υποστήριξη, ιατρική περίθαλψη, απασχολησιμότητα, υπηρεσίες για παιδιά, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική, υποστήριξη σε γονείς και εφήβους.

Στο βίντεο, εκπρόσωποι των οργανώσεων: Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων, Amala και Refugees Legal Support, περιγράφουν το είδος της συνεργασίας τους με το Κέντρο Αλληλεγγύης της Αθήνας και υπογραμμίζουν την αξία του έργου που γίνεται συλλογικά.

*Από το Μάιο 2019, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας χρηματοδοτείται από το EEA Grants, με διαχειριστή της δωρεάς τους ΣΟΛ Crowe και HumanRights360. Το ΚΑΑ υποστηρίζεται επίσης από τον Δήμο Αθηναίων.