Δίωξη λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και αναγνώριση, τελικά, του προσφυγικού καθεστώτος ωφελούμενου από τη Γκάμπια

Copyright: Isabelle Merminod

Δίωξη λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και αναγνώριση, τελικά, του προσφυγικού καθεστώτος ωφελούμενου από τη Γκάμπια

Ιωάννα Πλατανησιώτη,

Δικηγόρος, Νομική Υπηρεσία Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας* 

Η εξέταση των αιτημάτων ασύλου κατά τον δεύτερο βαθμό, που γίνεται από τις Επιτροπές της Αρχής Προσφυγών, οδηγεί το τελευταίο διάστημα σε πληθώρα απορριπτικών αποφάσεων. Οι αιτούντες μετά την πρώτη απόρριψη της αιτήσεώς τους για χορήγηση διεθνούς προστασίας από την Υπηρεσία Ασύλου, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, χωρίς όμως πολλές πιθανότητες να γίνει η αίτησή τους δεκτή. Για αυτό η νομική συνδρομή στον δεύτερο βαθμό της διαδικασίας του ασύλου αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και μπορεί να αποβεί καθοριστική για την τελική έκβαση της υπόθεσης.

Η νομική μας ομάδα στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow εκπροσώπησε αιτούντα άσυλο από την Γκάμπια, του οποίου η υπόθεση είχε ήδη απορριφθεί σε πρώτο βαθμό, κατά την εξέταση της προσφυγής του από την Αρχή Προσφυγών. Ο ωφελούμενός μας είχε υποστεί δίωξη στη χώρα καταγωγής του εξαιτίας του σεξουαλικού του προσανατολισμού, τόσο από τις Αρχές της Γκάμπια, όσο και από την υπόλοιπη  κοινωνία. Είχε συλληφθεί, κρατηθεί παράνομα και βασανιστεί κατά τη διάρκεια της κράτησής του από τις Αρχές, ενώ είχε δεχτεί σωματική και λεκτική βία από άτομα της κοινότητας όπου διέμενε. Μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, αναγνωρίστηκε επίσημα ως θύμα βασανιστηρίων, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία και λαμβάνοντας τη σχετική πιστοποίηση.

Κατά τον πρώτο βαθμό, η Υπηρεσία Ασύλου είχε απορρίψει την αίτησή του μη κάνοντας δεκτό ως αληθή τον βασικό ισχυρισμό του περί του ότι αναγκάστηκε σε φυγή από τη χώρα του λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού προς άτομα του ιδίου φύλου.

Κατά τον δεύτερο βαθμό, η επιτροπή που εξέτασε την υπόθεσή του έκρινε πως ο προσφεύγων είναι αξιόπιστος ως προς έκφραση του σεξουαλικού του προσανατολισμού, την αποκάλυψη αυτής, την στοχοποίηση, σύλληψη και μεταγενέστερα την επίθεση που έλαβε χώρα σε βάρος του. Οι όποιες ασάφειες στην αφήγησή του, έκρινε πως δεν είναι τέτοιας βαρύτητας ώστε να πλήξουν την αξιοπιστία του.

Έτσι, κατέληξε στο συμπέρασμα, να κάνει δεκτή την προσφυγή του και να αναγνωρίσει στο πρόσωπό του το καθεστώς του πρόσφυγα, λόγω συμμετοχής του σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, καθώς υπάρχει εύλογη πιθανότητα να κινδυνεύσει η ζωή, η σωματική ακεραιότητα ή η ελευθερία του εξαιτίας του σεξουαλικού του προσανατολισμού και το κράτος δεν μπορεί να προσφέρει επαρκή και χωρίς διακρίσεις αστυνομική και δικαστική προστασία.

 * Από το Μάιο 2019, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας χρηματοδοτείται από το EEA and Norway Grants, με διαχειριστή της δωρεάς τους HumanRights360 και ΣΟΛ CROWE.  Το ΚΑΑ υποστηρίζεται επίσης από τον Δήμο Αθηναίων.