ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ολοκληρώθηκαν τα Διακρατικά Εργαστήρια για τα ασυνόδευτα ανήλικα του SolidarityNow & της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

(από δεξιά) Μαριλύν Πολένα, Γενική Διευθύντρια SolidarityNow, Φαίη Κουτζούκου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια SolidarityNow

«Χτίζοντας το μέλλον, Ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές: Υποστηρίζοντας τους ασυνόδευτους ανήλικους στη μετάβασή τους στην ενηλικίωση»

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα Διακρατικά Εργαστήρια για την ουσιαστική βελτίωση του πλαισίου υποστήριξης των ασυνόδευτων παιδιών που ενηλικιώνονται

Δύο Διακρατικά Εργαστήρια υλοποιήθηκαν στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στην Αθήνα, το πρώτο από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΕΓΠΑΑ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω της Μονάδας Ένταξης και Υποστήριξης και το δεύτερο από το SolidarityNow, εταίρους του προγράμματος «Χτίζοντας το μέλλον, Ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές: Υποστηρίζοντας τους ασυνόδευτους ανήλικους στη μετάβασή τους στην ενηλικίωση/Building Futures, Sharing good practices: Migrant Children’s Transition to Adulthood (UACFutures)».

Τα εργαστήρια τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του κ. Χρήστου Γιακουμόπουλου, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Κράτος Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ακαδημαϊκού χώρου, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και τοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται ενεργά σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παιδικής προστασίας.

Στα εργαστήρια ενισχύθηκε η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, με σκοπό την προώθηση μακροπρόθεσμων βελτιώσεων στην ποιότητα της στήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων κατά τη μετάβασή τους στην ενηλικίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τις εμπειρίες και τα παραδείγματα της Ελλάδας, Ισπανίας, Ολλανδίας, Σερβίας, Κύπρου, Ιταλίας, Σουηδίας, Νορβηγίας, Αυστρίας και Λουξεμβούργου.

Κατά τη διάρκεια των  εργαστηρίων συζητήθηκαν βασικές θεματικές που περιλαμβάνουν την επαγγελματική κατάρτιση και ένταξη στην εργασία, τη διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και γενικότερα ζητήματα ψυχικής υγείας των ασυνόδευτων παιδιών που ενηλικιώνονται. Μια επιπλέον θεματική αφιερώθηκε στον θεσμό της Επιτροπείας από την Μονάδα Θεσμικής Προστασίας της ΕΓΠΑΑ. Στη θεματική αυτή έγινε παρουσίαση από εκπρόσωπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) σχετικά με τις εξελίξεις των συστημάτων επιτροπείας στις χώρες της ΕΕ από το 2014. Εκπρόσωποι από τον εταίρο του προγράμματος Stitching NIDOS Ολλανδίας παρουσίασαν το σύστημα επιτροπείας και αναδοχής στη χώρα τους.

Οι συζητήσεις ανέδειξαν τη σημασία ανάληψης περισσότερων πρωτοβουλιών για τη φροντίδα των παιδιών που ενηλικιώνονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και την ανάγκη επέκτασης του πλαισίου προστασίας μετά το ορόσημο των 18 ετών, προκειμένου να γίνει ομαλότερη η μετάβαση στην επαγγελματική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, κος Ηρακλής Μοσκώφ, κατά την ομιλία του υπογράμμισε ότι «Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για μας, να διασφαλιστεί η συνέχιση της υποστήριξης, των υπηρεσιών και των δικαιωμάτων για τα ασυνόδευτα παιδιά που μεταβαίνουν στην ενηλικίωση. Όμως, το πιο σημαντικό είναι να δημιουργηθούν ευκαιρίες, στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, προκειμένου οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ως νέοι ενήλικες να απολαμβάνουν ισότιμα τα δικαιώματά τους».

Η Επικεφαλής της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κα Lilja Grétarsdóttir τόνισε ότι «Με βάση τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες συγκεκριμένα θεμελιώδη δικαιώματα συνδέονται με το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια και πρέπει να τα απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στη δικαιοδοσία των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης ανεξαρτήτως εθνικότητας και νομικού καθεστώτος».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του SolidarityNow, κος Στέλιος Ζαββός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μέχρι σήμερα, έχουμε υποστηρίξει με υπηρεσίες στέγασης, προστασίας και νομικής εκπροσώπησης περισσότερα από 800 ασυνόδευτα παιδιά και είμαστε παρόντες για να συμβάλλουμε στην παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών και εφοδίων στα παιδιά που ενηλικιώνονται στη χώρα μας, αγκαλιάζοντας το όνειρό τους για μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη».

*Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και περιλαμβάνει πέντε (5) εταίρους (Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, SolidarityNow, Fundacion Cepaim (Spain), Stitching NIDOS (Netherlands) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το δελτίο τύπου χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το περιεχόμενο του δελτίου τύπου αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.