Διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης συνοδευμένων και ασυνόδευτων ανηλίκων


Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της θεσμικής αποστολής του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών, με επιστολή του στις 11 Μαΐου 2017, απευθύνει στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου σειρά διαπιστώσεων και προτάσεων του σχετικά με τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης των συνοδευμένων και ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίες βασίζονται τόσο σε υποθέσεις που έχει διερευνήσει κατά το τελευταίο διάστημα, όσο και σε ενημέρωση και στοιχεία που προέρχονται από το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται», μέλος του οποίου είναι το Solidarity Now.

Διαβάστε την επιστολή εδώ