Διερμηνέας (Φαρσί, Ουρντού, Αραβικά, Κουρμαντζί/Σορανί, Γαλλικά)

Υποβολή μέχρι: 18/9/2020
Τοποθεσία: Ιωάννινα

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:        Διερμηνέας σε μονάδα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων παιδιών

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:  Πλήρους Απασχόλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:               Συντονιστής Μονάδας   

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Εκτέλεση καθηκόντων διερμηνέα στο πλαίσιο λειτουργίας μίας μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης σε εποπτευόμενα διαμερίσματα για ασυνόδευτα παιδιά 16-17 ετών
 • Παροχή ακριβούς και ποιοτικής προφορικής διερμηνείας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες επικοινωνίας των φιλοξενούμενων παιδιών
 • Γραπτή μετάφραση των εγγράφων του προγράμματος, όπως και άλλων εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση των υποθέσεων των παιδιών
 • Καθημερινή επαφή με τα φιλοξενούμενα παιδιά και καθημερινές επισκέψεις των διαμερισμάτων, για την παροχή ολιστικής φροντίδας και πλαισίωσης στα φιλοξενούμενα παιδιά
 • Διενέργεια επισκέψεων νυχτερινής εποπτείας των διαμερισμάτων ορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα
 • Παροχή πληροφοριών πάνω στο πολιτισμικό και επικοινωνιακό πλαίσιο των φιλοξενούμενων, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μαζί τους
 • Συμμετοχή σε ομαδικές συνεδρίες με τους φιλοξενούμενους, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
 • Συνοδείες των φιλοξενούμενων στις απαραίτητες υπηρεσίες
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, με τις κατευθύνσεις του Συντονιστή Μονάδας, για την από κοινού ολιστική στήριξη των παιδιών
 • Συμμετοχή στη Διαχείριση επειγόντων περιστατικών, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
 • Σεβασμός του κανονισμού δεοντολογίας του οργανισμού, ειδικά σε ό,τι αφορά την παιδική προστασία και την αρχή της εμπιστευτικότητας

Προϋποθέσεις

 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ως διερμηνέας
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο κοινωνικών/παιδαγωγικών επιστημών ή επιστημών υγείας επιθυμητό
 • Εμπειρία με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και συγκεκριμένα με ασυνόδευτα παιδιά
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας (κατά προτίμηση με έμφαση στην ελληνική γλώσσα) και τουλάχιστον μίας ακόμη γλώσσας επικοινωνίας των ωφελούμενων (Φαρσί, Ουρντού, Αραβικά, Κουρμαντζί/Σορανί, Γαλλικά)
 • Δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σε μήνυμα με θέμα «Διερμηνέας_Ημιαυτόνομη διαβίωση_ Ιωάννινα», στη διεύθυνση  thes-recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 18/09/2020.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

 


Disclaimer: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.