Διευκρινήσεις για τον Διαγωνισμό ΙΤΒ 07/2019, «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη»


Ερώτηση

Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε σε ποιες ώρες φύλαξης αναφέρεται ο προϋπολογισμός για την Αθήνα, καθώς στην σελίδα 2 της προκήρυξης, Άρθρο 3.1 γράφει:

“3.1 Ο προϋπολογισμός κατά ανώτατον για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας στο Κέντρο Υποδοχής στην Αθήνα σε 8ωρη βάση ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.”

ενώ στις Τεχνικές Προδιαγραφές (σελίδα 15, Παράρτημα Γ) η απαιτούμενη φύλαξη είναι:

“Α. του δεύτερου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου «Φρουραρχείο» επί των οδών Δομοκού 2, Φιλαδελφείας και Σάμου (έναντι Σταθμού Λαρίσης) στην Αθήνα, επιφανείας περίπου 700 τ.μ. όπου λειτουργεί Κέντρο Αλληλεγγύης, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή από ένα κατάλληλο εκπαιδευμένο άτομο προσωπικού ασφαλείας πλήρους απασχόλησης από τις 8:30π.μ. έως 16:30 μ.μ. και από ένα κατάλληλο εκπαιδευμένο άτομο προσωπικού ασφαλείας μερικής απασχόλησης από τις 17:30 – 21:30.”

δηλαδή 12ωρη.

Αν και τα δύο ισχύουν όπως γράφει η Προκήρυξη, ποιος είναι ο προϋπολογισμός για την 12ωρη φύλαξη;

Απάντηση

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις Υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας του δεύτερου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου «Φρουραρχείο» επί των οδών Δομοκού 2, Φιλαδελφείας και Σάμου (έναντι Σταθμού Λαρίσης) στην Αθήνα, επιφανείας περίπου 700 τ.μ. όπου λειτουργεί Κέντρο Αλληλεγγύης, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή από ένα κατάλληλο εκπαιδευμένο άτομο προσωπικού ασφαλείας πλήρους απασχόλησης από τις 8:30π.μ. έως 16:30 μ.μ. και από ένα κατάλληλο εκπαιδευμένο άτομο προσωπικού ασφαλείας μερικής απασχόλησης από τις 17:30 – 21:30.

Ερώτηση

Αξιότιμες κυρίες,

Σε συνέχεια των επικοινωνιών μας και λαμβάνοντας στα χέρια μας την σχετική Διακήρυξη Διαγωνισμού σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, προφανώς εκ παραδρομής, έχει υπολογισθεί προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου, που υπόκειται του ελάχιστου νόμιμου Εργατικού κόστους.

Με δεδομένο ότι το γενικότερο Νομικό πλαίσιο αλλά και η ίδια η Διακήρυξη καθοδηγεί και υποχρεώνει τις συμμετέχουσες εταιρείες  να υποβάλλουν προσφορές που θα σέβονται και ακολουθούν την εργατική και ασφαλιστική Νομοθεσία και δεν θα υπόκεινται του χαμηλότερου νόμιμου εργατικού κόστους (ενδεικτικά: ΕΑ ΣτΕ -791/2008 -840/2008 -118/2009 -184/2009 -446/2009, όπου «για λόγους αθέμιτου ανταγωνισμού, προσφορά προκειμένου να κριθεί ως νόμιμη, δεν πρέπει να παραβιάζει μεταξύ των άλλων τις διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας περί του ελάχιστου Εργατικού Κόστους»), παρακαλούμε την Επιτροπή Αξιολόγησης, να επανεξετάσει τα οικονομικά δεδομένα για την εκτέλεση του έργου και να αναπροσαρμόσει τον προϋπολογισμό του σε υψηλότερα επίπεδα, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν σύννομες προσφορές.

Απάντηση

Οι Υποψήφιοι καλούνται να δώσουν την οικονομική τους προσφορά ανεξάρτητα από τον αρχικό προϋπολογισμό.