Διευκρινήσεις για τον Διαγωνισμό ΙΤΒ 10/2019, «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας και αποφράξεων στον Νομό Αττικής»


ΕΡΩΤΗΣΗ

Η εταιρεία ΧΧΧ το μόνο κομμάτι που δεν έχει από εργασίες είναι η καθαριότητα ωστόσο παρέχει υπηρεσίες απεντόμωσης-μυοκτονίας & αποφράξεων. Θα μπορέσουμε να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό ή είναι προ απαιτούμενη και η υπηρεσία καθαριότητας για τον διαγωνισμό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2 – Αντικείμενο της Προκήρυξης, προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο του έργου ή για μέρος του.