Διευκρινήσεις RFP 99 / Πρόχειρος Διαγωνισμός για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ SOLIDARITYNOW”


Διαβάστε τις διευκρινήσεις