Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό ΙΤΒ 12/2019 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CONTAINER»


Ερώτηση

Τα container θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι μεταφερόμενα ή θα μπορούσανε να είναι σε  σταθερή κατασκευή με δάπεδα πλακιδίων ώστε να καθαρίζονται καλύτερα;

Απάντηση

Τα container πρέπει να είναι μεταφερόμενα.

Ερώτηση

Θα θέλαμε να αναφέρετε τις περιοχές που θα εγκατασταθούν τα container με βάση την οδό και τον αριθμό (εάν υπάρχει).

Απάντηση

Η παράδοση και εγκατάσταση των container θα πραγματοποιηθεί στα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης. Οι διευθύνσεις θα κοινοποιηθούν μόνο στους Αναδόχους.