Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό ΙΤΒ06/2019


Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό,  «Παροχή Υπηρεσιών Παραγωγής Φωτογραφικού, Οπτικοακουστικού και άλλου Υλικού Επικοινωνίας για τους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας ή/και Κατερίνης, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Σερρών, Καβάλας, Ιωαννίνων – ή/και Παροχή Υπηρεσιών Μοντάζ με σκοπό την προβολή του έργου του Σωματείου»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Στις παραπάνω παραγράφους (1.1. 1.2, 1.3) περιγράφονται και έργα άλλων οργανισμών (UNHCR και UNICEF). Στην 3.1, σχετικά με τον προϋπολογισμό, αναφέρεται το ποσό των 12.000 ευρώ (συμπερ. του ΦΠΑ) που αφορά στην παραγωγή του υλικού της παραγράφου 1.1. Μπορείτε να το διευκρινίσετε σας παρακαλώ εάν στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα βίντεο των 1.2 κ 1.3;

Αντιστοίχως, θα με ενδιέφερε και η αντίστοιχη διευκρίνιση της 3.2 παραγράφου για το μοντάζ.

Εκτός της παραγωγής των βίντεο και του post production, θα επιθυμούσα και τις αντίστοιχες διευκρινίσεις για την παραγωγή του φωτογραφικού υλικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.1 του άρθρου 3 – Προϋπολογισμός,  «Ο αρχικός προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών παραγωγής φωτογραφικού, οπτικοακουστικού και άλλου υλικού επικοινωνίας για όλη τη διάρκεια του Έργου ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά στην παραγωγή του υλικού όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.1.

 Αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.2 του άρθρου 3 – Προϋπολογισμός, «Ο αρχικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών μοντάζ ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά στα επτά βίντεο όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1.1.»