Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό ITB08/2019, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ), ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ/ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Πρέπει να δοθεί προσφορά για ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ή μπορεί κάποιος να προσφέρει ΚΑΠΟΙΑ από τα είδη αυτά π.χ. αναλώσιμα εκτυπωτών (α/α 180-227);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι Υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή μέρος του Έργου (αναλώσιμα γραφείου ή/και αναλώσιμα εκτυπωτών ή/και ειδών ζωγραφικής/χειροτεχνίας) και για έναν ή και τους δύο Νομούς.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΤΒ08/2019 αναφέρεται ότι

«Ο Υποψήφιος προσκομίζει πιστοποιητικό τήρησης προτύπου ISO (πρότυπο ποιότητας και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης), που να φέρει σφραγίδα και υπογραφή, εφόσον αυτό υφίσταται». Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν είναι λόγος αποκλεισμού αν δεν υφίσταται.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν αποτελεί λόγω αποκλεισμού. Παρόλα αυτά θα αξιολογεί αναλόγως.