Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό ITB09/2019, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ ενημερώστε μας για την εκτιμώμενη ποσότητα κάθε είδους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι ποσότητες κάθε είδους θα προσδιοριστούν κατά την διάρκεια του Έργου. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος διατηρεί stock σε κάποιο είδος, μπορεί να το αναφέρει στην Τεχνική του προσφορά, στην ειδική στήλη με τίτλο ΣΧΟΛΙΑ (ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΥΛΙΚΑ/ΧΡΩΜΑΤΑ κ.ά.)

ΕΡΩΤΗΜΑ

Μπορείτε να μας ενημερώσετε εάν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής μόνο για το μέρος μια ομάδας ειδών (συγκεκριμένα είδη) ή απαιτείται συμμετοχή για ολόκληρη την προμήθεια;

Για παράδειγμα θα μπορούσε να κατατεθεί προσφορά μόνο για τους ΠΙΝΑΚΕΣ που ζητούνται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η προσφορά μπορεί να αναφέρεται στο σύνολο ή μέρος του Έργου (εξοπλισμός γραφείου ή/και εξοπλισμός αιθουσών διδασκαλίας) και σε έναν ή περισσότερους Νομούς (Αττικής ή/και Θεσσαλονίκης ή/και Ιωαννίνων).

 ΕΡΩΤΗΜΑ

 1. Μπορούμε να δώσουμε προσφορά μόνο για τον εξοπλισμό γραφείου; Και αν ναι, πρέπει να δώσουμε για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει;
 2. Μπορούμε να έχουμε ακριβώς τα τεμάχια για τα προϊόντα που χρειάζεστε πχ πόσα γραφεία θα χρειαστείτε συνολικά και πως επιμερίζονται στην παράδοση; Δηλαδή πόσα για Αθήνα, πόσα για Θεσσαλονίκη πόσα για Ιωάννινα;
 3. ISO ζητάτε μόνο για τα έπιπλα που χρειάζεστε ή και από εμάς σαν εταιρεία;
 4. Τα έπιπλα να είναι από μελαμίνη ή ξύλινα;
 5. Σε περίπτωση που κηρυχθούμε ανάδοχοι η σύμβαση υπογράφεται μόνο στα γραφεία σας στην Αθήνα ή τη στέλνετε και ταχυδρομικά;
 6. Η επιθυμητή παράδοση των επίπλων μετά την κατακύρωση της σύμβασης είναι σε πόσο διάστημα;
 7. Μπορούμε να παραδώσουμε έπιπλα μόνο σε μια περιοχή;; πχ στα Ιωάννινα μόνο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 1. Η προσφορά μπορεί να αναφέρεται στο σύνολο ή μέρος του Έργου (εξοπλισμός γραφείου ή/και εξοπλισμός αιθουσών διδασκαλίας). Στην Τεχνική τους προσφορά οι Υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν με Χ δίπλα από το κάθε είδος που προσφέρουν.
 2. Οι ποσότητες κάθε είδους θα προσδιοριστούν κατά την διάρκεια του Έργου. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος διατηρεί stock σε κάποιο είδος, μπορεί να το αναφέρει στην Τεχνική του προσφορά, στην ειδική στήλη με τίτλο ΣΧΟΛΙΑ (ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΥΛΙΚΑ/ΧΡΩΜΑΤΑ κ.ά.)
 3. Οι Υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν όλα τα έγγραφα που πιστοποιούν την τεχνική ικανότητά τους.
 4. Είναι στην κρίση του Υποψηφίου.
 5. Η σύμβαση μπορεί να σταλθεί και ταχυδρομικά.
 6. Οι Υποψήφιοι μπορούν να αναφέρουν τον μέσο χρόνο παράδοσης για είδη που δεν διατηρούν σε stock με άμεση παράδοση.
 7. Η προσφορά μπορεί να αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους Νομούς (Αττικής ή/και Θεσσαλονίκης ή/και Ιωαννίνων).