Δικηγόρος

Υποβολή μέχρι: 8/04/2019
Τοποθεσία: Ριτσώνα, Οινόφυτα, Ανδραβίδα, Θερμοπύλες

Θέση Εργασίας: Δικηγόρος

Προσοχή: Ο εργαζόμενος θα έχει τακτική επαφή με παιδιά

Αρμοδιότητες

Παροχή νομικής συμβουλευτικής μέσω ατομικών ή ομαδικών συνεδριών
Παραπομπές υποθέσεων σε άλλες υπηρεσίες, εφόσον κριθεί απαραίτητο, και παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων
Διαχείριση υποθέσεων, επίλυση προβλημάτων μέσω διαμεσολάβησης ή άλλων μηχανισμών επίλυσης διαφορών
Δυνατότητα εκπροσώπησης ενώπιον δικαστικών αρχών, εφόσον κριθεί αναγκαίο
Παροχή πληροφοριών για διοικητικά ή άλλα ζητήματα
Τήρηση αρχείων υποθέσεων και σύνταξη τακτικών αναφορών
Συνεργασία με συναδέλφους άλλων κλάδων (όπως εκπαιδευτικοί, διερμηνείς, κοινωνικοί επιστήμονες και ψυχολόγοι), προκειμένου να υποστηριχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο/η ωφελούμενος/η

Απαραίτητα Προσόντα

Απόφοιτος Νομικής Σχολής και κάτοχος άδειας ασκήσεων δικηγορικού επαγγέλματος
Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας
Άριστη γνώση του δικαίου περί ασύλου, μετανάστευσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οικογενειακού δικαίου
Καλή γνώση διοικητικού και ποινικού δικαίου
Νομική ανάλυση: ικανότητα εντοπισμού και επίλυσης νομικών ζητημάτων για συμβουλευτική και εκπροσώπηση
Προηγούμενη εμπειρία (επαγγελματική ή εθελοντική) στην παροχή συμβουλευτικής και εκπροσώπησης ατόμων από ευπαθείς ομάδες
Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας ευπαθών ομάδων
Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα

Προηγούμενη εμπειρία πεδίου σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση ή άλλον φορέα που ασχολείται με το προσφυγικό ζήτημα


Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 31/3/2019 αναφέροντας στο θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “SN Lawyer/περιοχή που ενδιαφέρεστε.”

Ο Οργανισμός SolidarityNow είναι εργοδότης που προσφέρει ίσες ευκαιρίες. Τα άτομα  με αναπηρία και οι ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες ενθαρρύνονται έντονα να υποβάλουν αίτηση.

Λόγω του επειγόντως χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία αμέσως μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.