Δικηγόρος

Υποβολή μέχρι: 10/5/2021
Τοποθεσία: Αθήνα

Αναζητείται δικηγόρος για θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες

 • Παροχή νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης μέσω ατομικών συνεδριών
 • Παραπομπές υποθέσεων σε άλλες υπηρεσίες, εφόσον κριθεί απαραίτητο, και παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων
 • Διαχείριση υποθέσεων, επίλυση προβλημάτων μέσω διαμεσολάβησης ή άλλων μηχανισμών επίλυσης διαφορών
 • Δυνατότητα εκπροσώπησης ενώπιον δικαστικών αρχών, εφόσον κριθεί αναγκαίο
 • Σύνταξη τακτικών αναφορών
 • Συνεργασία με συναδέλφους άλλων κλάδων (όπως εκπαιδευτικοί, διερμηνείς, κοινωνικοί επιστήμονες και ψυχολόγοι), προκειμένου να υποστηριχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο/η ωφελούμενος/η)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Νομικής Σχολής και κάτοχος άδειας ασκήσεων δικηγορικού επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 1 έτος επαγγελματικής εμπειρίας ως δικηγόρος
 • Άριστη γνώση του δικαίου περί ασύλου, μετανάστευσης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Νομική ανάλυση: ικανότητα εντοπισμού και επίλυσης νομικών ζητημάτων για συμβουλευτική και εκπροσώπηση
 • Προηγούμενη εμπειρία (επαγγελματική ή εθελοντική) στην παροχή συμβουλευτικής και εκπροσώπησης ατόμων από ευπαθείς ομάδες
 • Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων του παιδιού και παιδικής προστασίας, όπως και ευπαθών ομάδων
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα

 • Προηγούμενη εμπειρία με υποθέσεις προσφυγικού/μεταναστευτικού
 • Χρήση Η/Υ (Microsoft Office, Excel, Outlook etc)
 • Γνώση άλλης γλώσσας εκτός Ελληνικών και Αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στο ακόλουθο emailrecruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 10/5/2021 με θέμα: Δικηγόρος_Βήμα Βήμα ”.

 Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.