Εγκλωβισμένοι πάνω από έξι μήνες – Και τώρα;

Giorgos Moutafis for SolidarityNow

Οκτώβριος 2016 – Με κοινή σύνοψη πολιτικής για την κατάσταση των εκτοπισθέντων πληθυσμών στην Ελλάδα το Solidarity Now και άλλοι 11 εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα περιγράφουν την τρέχουσα κατάσταση όλων όσων έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα για περισσότερους από έξι μήνες, από τότε δηλαδή που έκλεισαν τα βόρεια σύνορα και τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Τουρκίας.

Οι οργανώσεις που συνυπογράφουν το κείμενο τονίζουν μερικά από τα εντονότερα προβλήματα που συμβάλλουν στην αυξημένη ευπάθεια των εκτοπισθέντων και παράλληλα υποβάλλουν στους εμπλεκόμενους φορείς συστάσεις προς βελτίωση των παρεχόμενων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών και της υποστήριξης που χρειάζονται όλοι εκείνοι που έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα.

Διαβάστε εδώ το κείμενο