Εκπαιδευτικός πληροφορικής – τεχνική υποστήριξη (Η/Υ & δίκτυα)

Υποβολή μέχρι: 09/04/2021
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:   Μερικής Απασχόλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:                Συντονιστής Προγράμματος

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων τεχνικού υπολογιστών και δικτύων σε ομάδες νέων 15-30 ετών προερχόμενων από ευάλωτες ομάδες (π.χ. χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο)
 • Ανάπτυξη προγράμματος εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων τεχνικού υπολογιστή & δικτύων (συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση υπολογιστών/κινητών τηλεφώνων, στήσιμο λειτουργικού συστήματος και βασικών προγραμμάτων, πρωτογενής διάγνωση βλαβών, στήσιμο δικτύου & διάγνωση βλαβών). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχάριους συμμετέχοντες, με σεβασμό στα ιδιαίτερα μαθησιακά χαρακτηριστικά τους – το πρόγραμμα οφείλει να μπορεί να παρασχεθεί και μέσω τηλεκπαίδευσης, λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του Covid-19
 • Ορισμός κριτηρίων επιλογής υποψηφίων συμμετεχόντων/μαθητών, με διαφάνεια και αξιοκρατία, και αξιολόγηση αιτήσεων συμμετοχής
 • Ευχέρεια στη διδασκαλία στα ελληνικά και τα αγγλικά, ανάλογα με τη γλώσσα επικοινωνίας των συμμετεχόντων
 • Παρακολούθηση της συμμετοχής των μαθητών, τήρηση αρχείου παρουσιών και προόδου κάθε συμμετέχοντα, και συνεργασία με τον υπεύθυνο έργου για την υποβολή αναφορών προόδου του έργου
 • Διαχείριση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των μαθημάτων
 • Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του οργανισμού για την ανίσχευση ευαλωτοτήτων των συμμετεχόντων και την παραπομπή τους
 • Συνεργασία με την υπηρεσία απασχολησιμότητας του οργανισμού για τη δικτύωση και την προώθηση των συμμετεχόντων, με στόχο την εύρεση εργασίας στον τομέα της πληροφορικής

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο σχολής πληροφορικής
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη διδασκαλία πληροφορικής
 • Άριστη γνώση τεχνικής υποστήριξης για Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, και δίκτυα
 • Γνώση και εμπειρία πάνω στην ανάπτυξη curriculum πληροφορικής
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ειδικά στην επικοινωνία με νέους
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σε μήνυμα με θέμα «Εκπαιδευτικός πληροφορικής_Τεχνική υποστήριξη», στη διεύθυνση thes-recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 9 Απριλίου 2021.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (βιογραφικό σημείωμα και ένα σημείωμα όπου εξηγούν συνοπτικά πώς ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη θέση) το αργότερο έως τις 9 Απριλίου 2021.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.