Εκπαιδευτικός πληροφορικής – Content creation & Digital marketing

Υποβολή μέχρι: 21/05/2021
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:   Μερική Απασχόληση
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:                Συντονιστής Προγράμματος

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Διδασκαλία βασικών εννοιών δημιουργίας online περιεχομένου και digital marketing σε ομάδες νέων 15-30 ετών προερχόμενων από ευάλωτες ομάδες (π.χ. χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο)
 • Ανάπτυξη προγράμματος εκμάθησης βασικών εννοιών δημιουργίας online περιεχομένου και digital marketing, με σεβασμό στα ιδιαίτερα μαθησιακά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων – το πρόγραμμα οφείλει να μπορεί να παρασχεθεί και μέσω τηλεκπαίδευσης, λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του Covid-19
 • Ανάπτυξη των soft skills χρήσης Διαδικτύου για τους συμμετέχοντες, και καθοδήγηση πάνω στην ορθή αξιοποίηση των online δυνατοτήτων για τους στόχους που θέτει ο καθένας τους
 • Ορισμός κριτηρίων επιλογής υποψηφίων συμμετεχόντων/μαθητών, με διαφάνεια και αξιοκρατία, και αξιολόγηση αιτήσεων συμμετοχής
 • Ευχέρεια στη διδασκαλία στα ελληνικά και τα αγγλικά, ανάλογα με τη γλώσσα επικοινωνίας των συμμετεχόντων
 • Παρακολούθηση της συμμετοχής των μαθητών, τήρηση αρχείου παρουσιών και προόδου κάθε συμμετέχοντα, και συνεργασία με τον υπεύθυνο έργου για την υποβολή αναφορών προόδου του έργου
 • Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του οργανισμού για την ανίσχευση ευαλωτοτήτων των συμμετεχόντων και την παραπομπή τους
 • Συνεργασία με την υπηρεσία απασχολησιμότητας του οργανισμού για τη δικτύωση και την προώθηση των συμμετεχόντων, με στόχο την εύρεση εργασίας στον τομέα του content creation και του digital marketing

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο σχολής πληροφορικής, διοίκησης επιχειρήσεων, ή marketing
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη διδασκαλία, ειδικά στην ηλικιακή ομάδα των νέων
 • Εμπειρία στην παραγωγή περιεχομένου (φωτογραφία, βίντεο, κείμενο) και εξοικείωση με Photoshop, Illustrator, ή άλλα αντίστοιχα λογισμικά
 • Άριστη γνώσης χρήσης social media (Instagram, Facebook, Tik Tok), video platforms (Youtube, Vimeo)
 • Εμπειρία στο digital marketing (strategy, audience profiling, προώθηση προϊόντων, παρακολούθηση μέσω Google Analytics ή άλλων εργαλείων)
 • Γνώσεις διαχείρισης e-shop
 • Γνώσεις web design επιθυμητές
 • Γνώση και εμπειρία πάνω στην ανάπτυξη σχετικού curriculum
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ειδικά στην επικοινωνία με νέους
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σε μήνυμα με θέμα «Εκπαιδευτικός πληροφορικής_Content creation», στη διεύθυνση thes-recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 21/05/2021.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (βιογραφικό σημείωμα και ένα σημείωμα όπου εξηγούν συνοπτικά πώς ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη θέση) το αργότερο έως τις 21/05/2021.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.