ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ02/2021


«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική»,  ITB02/2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν το χαρτί υγείας, χειροπετσέτες και κρεμοσάπουνο καθώς και ava κουζίνας παρέχονται από την εταιρεία μας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι, όλα τα παραπάνω είδη θα παρέχονται από την ανάδοχο εταιρεία.