ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ05/2020


ΕΡΩΤΗΣΗ

Σχετικά με τον διαγωνισμό για την “Προμήθεια λευκών οικιακών συσκευών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης” παρακαλούμε να διευκρινίσετε τα παρακάτω:

  1. Διευθύνσεις διαμερισμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
  2. Αν υπάρχει λειτουργικό ασανσέρ σε κάθε οικοδομή και όροφο του εκάστοτε διαμερίσματος
  3. Ενημέρωση για το τι προϊόντα προορίζονται ανά διαμέρισμα
  4. Αν απαιτείται αποσυσκευασία και απομάκρυνση συσκευασιών από τα διαμερίσματα.
  5. Αναφορικά με τα κλιματιστικά, αν αφορά η ζήτησή σας μόνο νέα εγκατάσταση ή υπάρχει ήδη τοποθετημένο και κάποιο παλιό κλιματιστικό προς απεγκατάσταση και αν αφορά τυπική εγκατάσταση σε κάθε διαμέρισμα (έως 3 μέτρα χαλκοσωλήνα )

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων οι ακριβείς διευθύνσεις των διαμερισμάτων δεν μπορούν να δημοσιευτούν. Πιο αναλυτικά όμως αναφέρουμε τα παρακάτω:

 

ΑΡ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΡΟΦΟΣ ΑΣΑΝΣΕΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΝΑΙ
2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΝΑΙ
3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ 5ος ΝΑΙ
4 + 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ 5ος & 6ος ΝΑΙ
6 ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ 2ος ΝΑΙ
7 ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΟ 3ος ΝΑΙ
8 ΓΑΛΑΤΣΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΧΙ
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    
1 ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΧΙ
2 ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΟΧΙ
3 ΚΕΝΤΡΟ 2ος ΟΧΙ
4 ΚΕΝΤΡΟ 5ος ΝΑΙ

Κατά μέγιστο για κάθε διαμέρισμα προορίζεται μία λευκή συσκευή ανά είδος και δύο κλιματιστικά.

Στα ζητούμενα κόστη περιλαμβάνεται η αποσυσκευασία, η απομάκρυνση των συσκευασιών από τα διαμερίσματα και η τοποθέτηση της λευκής συσκευής στο κατάλληλο σημείο προς σύνδεση (δεν περιλαμβάνεται η σύνδεση). Για τα κλιματιστικά η ζήτηση αφορά μόνο σε νέα εγκατάσταση (τυπική).